14. 04. 2021
dr. Korotkov

Intervju z dr. Korotkov o Kirlianovi fotografiji in GDV tehnologiji

Leta 1993 je Simon Kirlian položil roko na blazino in opazil preskok iskre na spodaj ležečo elektrodo. Nastala prva Kirlianova fotografija in prvo opažanje človekovega subtilnega energetskega polja in njegovih defektov.

Kot pravi trenutno največja avtoriteta na področju Kirlianove fotografije, prof. dr. Konstantin Korotkov, je bila prvotna oblika prezapletena za uporabo, zato jo ne nadgradil z GDV (Gas Discharge Visualization) tehnologijo. S pomočjo GDV programov računalniško obdelamo podatke in opravimo analize, razvite s strani Tehnične univerze SPIFMO v St. Petersburgu, ki jih lažje interpretiramo. GDV tehnika dr. Korotkova je v Rusiji uveljavljena kot uradna metoda diagnosticiranja.

Prod. Dr. Konstantin Korotkov je predsednik Mednarodne zveze za medicinsko in uporabno bioelektrografijo, profesor za računalništvo in biofiziko na Zvezni univerzi za informacijsko tehnologijo, mehaniko in optiko v Saint-Petersburgu.

Intervju, o katerem obširno govori o Kirlianovi fotografiji in nadgradnji z GDV, je obširno spregovoril v spodnjem intervjuju.

© Intuit d.o.o., 2021. Vse pravice pridržane